22 Paź 2011
jmarczynski

Spotkanie członków i sympatyków 27.10.2011 r.

Wznawiamy nasze comiesięczne spotkania członków KTG „Kalisia” i sympatyków genealogii. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, tj. w dniu 27 października 2011 r. o godz. 17:00 w Klubie Środowisk Twórczych „WANATÓWKA” przy ul. Łaziennej.  Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników genealogii.

29 Wrz 2011
jmarczynski

Wizyta i spotkanie w Wieczynie

Niezwykle ciekawie i odmiennie niż dotychczas, rozpoczęliśmy po wakacjach spotkania genealogów i sympatyków genealogii. Wcześniej, niż pierwotnie zakładał, ukończył prace indeksacyjne cmentarza w swojej rodzinnej wsi, w Wieczynie Janek Przelaskowski. W porozumieniu z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną przy udziale naszego Stowarzyszenia, zorganizowane zostało w sobotę 17 września 2011 roku spotkanie z mieszkańcami Wieczyna i okolic. Impulsem jest również rocznica kościoła parafialnego, stąd spotkanie odbyło się pod hasłem Mieszkańcy Wieczyna w 100-leciu swojej parafii.  Janek Przelaskowski, głównie w formie medialnej przedstawił ludzi Wieczyna i ich historię na przestrzeni stulecia oraz omówił wykonane prace indeksacyjne cmentarza parafialnego. Opracowanie to wręczone zostało ks. Leszkowi Szcześniakowi, proboszczowi miejscowej parafii. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Czermin Pan Sławomir Spychaj z małżonką.  Była świetna atmosfera spotkania, zadano wiele pytań autorowi i opowiadano o wielu nowych ciekawych sprawach z życia mieszkańców.  Był poczęstunek, z ciastem miejscowych członkiń KGW.

Zdjęcia: Jan Marczyński

27 maja 2011
jmarczynski

Po spotkaniu 26.05.2011 r.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie członków naszego Towarzystwa i sympatyków genealogii miało niezwykle ciekawy przebieg, głównie dzięki Janowi Przelaskowskiemu, który przedstawił licznie przybyłym, wyniki swojej indywidualnej pracy nad indeksacją cmentarza rzymsko-katolickiego we wsi Wieczyn, gm. Czermin. Zobacz więcej »

23 maja 2011
jmarczynski

Spotkanie genealogów 26.05.2011 r.

Jak co miesiąc zapraszamy genealogów i sympatyków genealogii na spotkanie w ostatni czwartek miesiąca, tj. 26 maja 2011 r., o godzinie 17:00. Spotkanie odbędzie się w Villi Calisia w Alei Wolności (dawny Pałac Ślubów).
Będzie to prawdopodobnie ostatnie spotkanie przed wakacjami.
Nasi członkowie dzielić się będą własnymi doświadczeniami w poszukiwaniach, mówiąc o technikach prowadzenia badań genealogicznych.
Będziemy również planować i zgłaszać propozycje do spotkań powakacyjnych.
Serdecznie zapraszamy.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.