Linki

Towarzystwa Genealogiczne

* BTH-G Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne
* GTG Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne
* KPTG Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
* LTG Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
* LTG Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
* MTG Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
* genealodzy.opole.pl  Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym
*OTG Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne
* PTG Polskie Towarzystwo Genealogiczne
* PTG Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
* STG Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne
* genealodzy.wroclaw.plŚląskie Towarzystwo Genealogiczne
* ŚTG Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen”
* TGCP Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski
* TGZC Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej
* http://gen-her.pl    Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu
* WTG Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne
* WTGG Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”

Inne Towarzystwa
*
PTH
Polskie Towarzystwo Heraldyczne
* SPSW
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego
* TBP
Towarzystwo Bambrów Poznańskich
* ZSP
Związek Szlachty Polskiej

Kalisz
http://www.kalisz.info
http://www.kalisz.pl/_portal/
http://kalisz.naszemiasto.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz
http://mapakalisza.wlkp.com.pl/index.php/m/3333a/w/1
http://www.muzeum.kalisz.pl/
http://www.tpa_kalisz.republika.pl/indexd570.html

Archiwa
http://www.kalisz.ap.gov.pl/index.php

http://www.poznan.ap.gov.pl/
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
http://www.agad.archiwa.gov.pl/genealogia/przodkowie.html
http://www.tpa_kalisz.republika.pl/indexd570.html

http://aag.gniezno.opoka.org.pl/
http;//www.aap.poznan.pl/

Obyczaje i zwyczaje w dawnej Polsce
Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincyach

Lud; jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,pieśni, muzyka i tańce; Kaliskie Ser. 23 Cz. 1 (Oskar Kolberg)

Lud; jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,pieśni, muzyka i tańce; Wielkie Księstwo Poznańskie Ser.9 Cz. 1 (Oskar Kolberg)

Lud; jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,pieśni, muzyka i tańce Wielkie Księstwo Poznańskie Ser.10 Cz.2 (Oskar Kolberg)

Lud; jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,pieśni, muzyka i tańce Wielkie Księstwo Poznańskie Ser.13 Cz.5 (Oskar Kolberg)

Inne
http://www.eioba.pl/a87623/terminologia_pokrewie_stwa_i_powinowactwa
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych pod red. Prof. Kazimierza Rymuta
http://www.genea2011.net/index.php?option=com_grid&gid=6&p=1425
   GENEA 2011 das Genealogieportal für den Kreis Kalisch

Księgi wieczyste
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Wyszukiwarki miejsc pochówku:
http://www.cmentarz.kalisz.pl/
Cmentarz Ewangelicki w Kaliszu


Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.