Przeglądasz artykuły z okresu "wrzesień, 2011"
29 wrz 2011
jmarczynski

Wizyta i spotkanie w Wieczynie

Niezwykle ciekawie i odmiennie niż dotychczas, rozpoczęliśmy po wakacjach spotkania genealogów i sympatyków genealogii. Wcześniej, niż pierwotnie zakładał, ukończył prace indeksacyjne cmentarza w swojej rodzinnej wsi, w Wieczynie Janek Przelaskowski. W porozumieniu z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną przy udziale naszego Stowarzyszenia, zorganizowane zostało w sobotę 17 września 2011 roku spotkanie z mieszkańcami Wieczyna i okolic. Impulsem jest również rocznica kościoła parafialnego, stąd spotkanie odbyło się pod hasłem Mieszkańcy Wieczyna w 100-leciu swojej parafii.  Janek Przelaskowski, głównie w formie medialnej przedstawił ludzi Wieczyna i ich historię na przestrzeni stulecia oraz omówił wykonane prace indeksacyjne cmentarza parafialnego. Opracowanie to wręczone zostało ks. Leszkowi Szcześniakowi, proboszczowi miejscowej parafii. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Czermin Pan Sławomir Spychaj z małżonką.  Była świetna atmosfera spotkania, zadano wiele pytań autorowi i opowiadano o wielu nowych ciekawych sprawach z życia mieszkańców.  Był poczęstunek, z ciastem miejscowych członkiń KGW.

Zdjęcia: Jan Marczyński

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.