Przeglądasz artykuły z okresu "grudzień, 2013"
29 gru 2013
jmarczynski

Dedykacja noworoczna

W wydanym „Kalendarzu Kaliskim” –  na pamiętny dla kaliszan – rok 1914, znajdujemy taki oto wiersz, którego autor ukrył się pod literami W.Z. (pisownia oryginalna)

Powitanie Nowego Roku 

Świat zmilkł i czeka! Bo oto za chwilę
Groźny Bóg czasu wstanie z mgły wiekowej –
I – nie zmożony w swej potężnej sile,

Ogłosi światu, iż Rok przyszedł nowy!

Już tylko chwila! Na czasu zegarze
Skazówka chyżo dobiega swej miary,
Już, już za chwilę nowy dzień nam wskaże,

Dzień nowych marzeń, trudów i ofiary.

Lecz oto baczność! Chwila już skończona;
Jedno już tylko na zegarze drgnienie,
A rok nasz stary w bezdni wieków skona,

Zostanie po nim jedno li wspomnienie.

Północ – dzwon bije! Rozebrzmiało hasło;
Roznosząc dźwięki na falach błękitu,
I jeszcze echo dźwięków tych nie zgasło,

Gdy stanął młodzian u bramy zenitu.

Promienny, z skrzydłem lśniącym u ramienia
Z uśmiechem pełnym tajemnic, nadziei,
Strąca niedbale do wrót zapomnienia

Starego władcę dni zeszłych kolei.

Bądź pozdrowiony! Witaj Nowy Roku;
Witaj przedziwny cudną krasą lica,
Potężny siłą młodości uroku,

W której jest skryta twych zadań skarbnica!

Stary rok umarł! Zostawił on wszędy
Dużo barw ciemnych, zawód i cierpienie;
Lecz mimo swoje przewinienia, błędy,

Miał w swym Przechodzie jasne też promienie.

Uczył nas pracy! W zgodzie i harmonii
Kazał nam szukać wiary w własne siły,
A więc go nie karać wyrazem ironii,

Nie sądź surowo, Nowy Roku miły!

Dzisiaj tyś władcą! Po nim biorąc rządy,
Ustrzeż to dobro, jakie dał Rok stary!
A wionąc na świat życia nowe prądy,

Zechciej w czyn wcielić cne jego zamiary.

Bądź pozdrowiony! My cię, Roku młody,
Prosim o jedno: daj w zasadach stałość,
Daj obok cnoty: miłości i zgody,

W jedności karność, hart ducha, wytrwałość

                                                 W.Z.

19 gru 2013
jmarczynski

Boże Narodzenie tuż, tuż…

Pieśń Aniołów, Adolf William Bouguereau

12 gru 2013
jmarczynski

Wieczór z Zarębami

Wtorkowy wieczór 10 grudnia 2013 r. należy uznać za jeden z najbardziej udanych przede wszystkim pod względem merytorycznym. Było to możliwe dzięki naszemu gościowi Romualdowi Zarębie, który ze swadą i dużą wiedzą opartą o źródła, przedstawił nam istotę swoich badań genealogicznych i heraldycznych dotyczącą rodu Zarembów vel Zarębów. Z zaprezentowanych nam materiałów wynika, ze: „Pierwsza zapiska o bytności Zarembów w ziemi wyszogrodzkiej i zakroczymskiej pochodzi z 1381 r. Występuje w niej jako świadek Borzysław z Zarembina na dokumencie wystawionym przez opata klasztoru w Czerwińsku […]. Potem, na początku XV w. Zarembowie (Zarębowie) występują zarówno w Zarembinie jak i w Zarębach Wlk. i Mł. na terenie ziemi zakroczymskiej. Lakoniczne zapiski w księgach ziemskich nie pozwalają ustalić filiacji (powiązań rodzinnych) tych przedstawicieli rodu. Wiadomo, że na przełomie XIV i XV w. założyli wsie Zaręby Wielkie i Małe w parafii Kroczewo, w ziemi zakroczymskiej. Na tereny Mazowsza przybyli w XIV w. z ziemi kaliskiej i sieradzkiej”.[…]„…Wzajemne powiązania rodzinne naszych bezpośrednich przodków udało się ustalić dopiero od XVI w. Pojawiła się tam linia Zarembów o przydomku <Kurzyk> […] Jednak dopiero od połowy XVI w. udało mi się ustalić dokładną filiację przodków naszej rodziny, która w XIX – XX w. zamieszkała w Świerczach, par. Klukowo, pow. pułtuski”.
Co się zaś tyczy heraldyki rodu to: „…Zarembowie (Zarębowie) z Zarembina i Zaręb pieczętowali się herbem „Zaremba”. Świadczą o tym najstarsze zapiski herbowe np. z 29 maja 1429 r. […]. Potem majątek znacznie się rozdrobnił wskutek rozradzania się członków rodu. Część Zarembów przeniosła się na Mazowsze wschodnie, gdzie ok.1410 r. założyli miejscowość Zaręby Kościelne k/ Ostrowi Mazowieckiej”.
Druga część spotkania, zgodnie z zapowiedzią, poświęcona była ojcu Franciszkowi Zarębie, profesorowi kaliskiego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka. Był wychowawcą wielu pokoleń asnykowców, których kilkunastu brało udział w tym spotkaniu. Świadczyło to o ich osobistym stosunku i pamięci do profesora.

Cała opowieść przedstawiona multimedialnie z zaprezentowanymi oryginałami dokumentów oraz zdjęć, spotkała się z powszechnym zainteresowaniem także w indywidualnych rozmowach po prelekcji.
      
 
    
      Zdjęcia: Zbigniew Pol

7 gru 2013
jmarczynski

Spotkanie 10.12.2013 r.

KTG „Kalisia” zaprasza
10 grudnia 2013 r. (wtorek), na godz. 17:00
do Klubu „KOMODA” przy ul. Niecałej 6a w Kaliszu

                                                      Temat otwartego spotkania: 

Poszukiwanie korzeni rodzinnych przyczynkiem

 do poznawania historii 

Prelegent

Pan Romuald Franciszek Zaręba

 Nasz gość, znana osobowość w Kaliszu, opowie i przedstawi multimedialnie
genealogię rodziny Zarębów w tym przypomni osobę ojca,
wychowawcy wielu pokoleń kaliszan.

 Romuald Franciszek  Zaręba, rocznik 1938, kaliszanin. Ojciec Romualda F. Zaremby był długoletnim profesorem w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Kaliszu i wychowawcą kilku pokoleń „asnykowców”. Romuald F. Zaręba jest mgr. inż. budownictwa, absolwentem L.O. im. A. Asnyka, Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych specjalizacja betony. Pracował: w wykonawstwie, projektował konstrukcje budowlane. Był z-cą dyr. Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Kierował dużą budową eksportową w Haar k/ Monachium (RFN). Ważniejsze realizacje zawodowe: kierowanie budową wieży telewizyjnej w Chełmcach k/Kalisza, nadzór nad realizacją kościoła Opatrzności Bożej w Kaliszu, projekty konstrukcyjne kościołów w Szczytnikach k/Kalisza oraz w Kaliszu–Winiarach, projekt rekonstrukcji spalonego dachu na kościele OO. Jezuitów w Kaliszu, projekt konstrukcji Ołtarza Papieskiego w Kaliszu. W latach 1980 – 90 przewodniczący koła NSZZ „Solidarność” Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego. Współpracuje z Urzędem Ochrony Zabytków w Kaliszu. Autor opracowań z zakresu architektury zabytkowych kościołów kaliskich, które zostały opublikowane w wydawnictwach: „Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007” , oraz „Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003”.
Członek  stowarzyszeń, m.in. PZITB, PTTK i PTT.

Zainteresowania : historia średniowieczna Polski, heraldyka, genealogia , turystyka górska, zabytki.
W 2004 r.  wyróżniony przez Ojca św. Jana Pawła II odznaczeniem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”, w 2005 r.  Srebrny  Krzyżem Zasługi za pracę społeczną w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd KTG „Kalisia

 

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.