Przeglądasz artykuły z okresu "październik, 2016"
29 paź 2016
jmarczynski

Ciekawy wieczór z muzyką w tle

To było inne od dotychczasowych spotkań genealogów i sympatyków. Muzycznie, bo spotkanie rozpoczęło troje młodych uczniów Szkoły Muzycznej i Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, prezentując krótkie utwory fortepianowe. W takiej atmosferze Jan Kibler poprowadził swoją opowieść o ponad 230-letniej tradycji kaliskich fortepianmistrzów. Opowieść barwna, ubarwiana ciekawymi dygresjami, doprowadzona została do roku 2016. Rok bieżący był wypełniony najróżniejszymi programami artystycznymi i muzycznymi w ramach programu Muzyczny Kalisz 2016 – wczoraj, dziś i jutro, którego nasz gość był i jest współorganizatorem (pomysłodawcą projektu jest Bogdan Pawlak). Ostatnim wydarzeniem tego projektu będzie koncert na 21 fortepianów i orkiestrę w dniu 10 grudnia br. w Hali Kalisz-Arena.
27-10-2016_spotkanie-z-j-kiblerem  27-10-2016_spotkanie-z-j-kiblerem
27-10-2016_spotkanie-z-j-kiblerem  27-10-2016_spotkanie-z-j-kiblerem
Fot. Mieczysław Zaremba

 

24 paź 2016
jmarczynski

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Kalisza

W dniu 21 października 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Kalisza. Z satysfakcją informujemy, że uwzględniony został nasz wniosek i nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury w sezonie 2015/2016 otrzymał Makary Górzyński, historyk architektury i miast, pracownik naukowo-badawczy i doktorant w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Makary Górzyński jest autorem prac i wystąpień poświęconych Kaliszowi z okresu XIX i XX wieku. W marcu 2016 r. występując na Uniwersytecie w Oxfordzie omówił społeczno-polityczny kontekst architektury XIX-wiecznego Kalisza na przykładzie ratusza, teatru i parku miejskiego. Raz jeszcze gratulujemy.
Miłą niespodzianką, świadczącą o aktywności naszych członków również poza genealogią, było przyznanie przez Prezydenta Sapińskiego  listów gratulacyjnych dla: Moniki SobczakWaliś, tym razem za zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy historycznej (sekretarz kaliskiego Oddziału PTH, redaktor naczelna Rocznika Kaliskiego) i dla Andrzeja Grzegorka za inicjatywę i współorganizację koncertu jubileuszowego Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w Kaliszu, a także za promocję naszego Miasta. Gratulacje.
nagrody-prezydenta-miasta-kalisza_21-10-2016-60_800   nagrody-prezydenta-miasta-kalisza_21-10-2016-25a1_800
nagrody-prezydenta-miasta-kalisza_21-10-2016-38m

 

2 paź 2016
jmarczynski

Udane spotkanie promocji V tomu Zeszytów

Promocja V tomu Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” już za nami. Dziękujemy autorom artykułów, które jak się wydaje wzbudziły zainteresowanie uczestników spotkania.  Jesteśmy zaszczyceni udziałem w spotkaniu wszystkich osób i przybyłych gości, których nasza działalność wydawnicza wzbudza zainteresowanie. Dziękujemy.
29-09-2016_spotkanie-promocyjne-v-tomu-zeszytow  29-09-2016_spotkanie-promocyjne-v-tomu-zeszytow
29-09-2016_spotkanie-promocja-zeszytow4  29-09-2016_spotkanie-promocyjne-v-tomu-zeszytow
Zdjęcia. Mieczysław Zaremba

Więcej informacji o spotkaniu na stronie:  http://www.faktykaliskie.pl/…/nowy-zeszyt-kaliskich-genealo…

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.