Przeglądasz artykuły z okresu "luty, 2014"
28 lut 2014
jmarczynski

Minął czwarty rok działalności

We wtorek 25.02.2014 r. podsumowaliśmy czwarty rok naszej działalności licząc od dnia oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia. Jak na tak krótki okres naszej działalności i nasze możliwości, ocena wypadła pomyślnie. Oczywiście naszymi największymi i najbardziej prezentującymi naszą działalność na zewnątrz są: spotkania z interesującymi prelegentami, na których gościmy nie tylko członków naszego stowarzyszenia oraz wydawane co roku Zeszyty. Również podobnie przebiegł miniony rok.
W drugiej części, Juliusz Brawata zaprezentował elementy obowiązującego przed II wojną kodeksu drogowego woj. łódzkiego, do którego w tym czasie należał Kalisz. Trudno tutaj wchodzić w szczegóły, ale ówczesne uregulowania wywołały wiele radości! Także, dzięki Zbyszkowi Polowi, Leszkowi Dogielskiemu i Andrzejowi Grzegorkowi prezentowany był pokaz mulimedialny zdjęć poświęcony niezwykłej przyrodzie jednej z podkaliskich miejscowości oraz zdjęć z okresu od ok. 1900 -1939 i kilku bardziej współczesnych. Ten pokaz wywołał najwięcej  komentarzy i wymiany informacji. Okazało się, że prostymi środkami, ale z ciekawym tematem można wzbudzić duże zainteresowanie.
       
Zdjęcia: Zbigniew Pol

17 lut 2014
jmarczynski

Zebranie sprawozdawcze 25.02.2014 r.

Zarząd KTG „Kalisia”, stosownie do postanowień Regulaminu, zwołuje na dzień 25 lutego 2014 r., w I terminie o godz. 17:00 –  Zebranie Członków, którego przedmiotem będzie sprawozdanie z działalności za okres od 25.03.2013 r.  do 24.02.2014 r.  W przypadku braku wymaganego kworum w I terminie, zwołuje się Zebranie Członków w tym samym dniu na godz. 17:15.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i liczymy na powszechny udział w zebraniu.
Zarząd KTG „Kalisia”

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.