22 gru 2011
jmarczynski

Po spotkaniu 23.11.2011

Z pewnym opóźnieniem spowodowanym problemami technicznymi informujemy o osiemnastym już z kolei  spotkaniu genealogów. Temat tego spotkania wzbudził żywe zainteresowanie zarówno członków, jak i sympatyków genealogii, a tym razem genealogii żydowskiej.  Liczni uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji multimedialnej Pani Haliny Hili Marcinkowskiej na temat „Drogi i sposoby poszukiwań korzeni rodzinnych na przykładzie kaliskich rodów pochodzenia żydowskiego”. W pierwszej części zostaliśmy zapoznani z dostępnymi wyszukiwarkami internetowymi, umożliwiającymi podjęcie poszukiwań bez wychodzenia z domu. Szeroko temat ten Pani Marcinkowska przedstawiła w artykule „Internet a genealogia żydowska”, zamieszczonym w ostatnim Roczniku WTG  „Gniazdo” 2011. Druga część, również przedstawiona wizualnie, ale także omówiona w interesujący sposób, poświęcona była jednej ze znanych rodzin żydowskich mieszkających w Kaliszu w okresie międzywojennym.
    

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.