23 sty 2012
jmarczynski

Spotkanie z genealogią kaliskiej „starówki” – 02.02.2012 r.

Zapraszamy wszystkich Państwa, zainteresowanych Genealogią kaliskiej „starówki” na spotkanie z Panem Maciejem Błachowiczem, rocznik 1975, kaliszaninem, historykiem, badaczem dziejów nadprośniańskiego miasta, pracownikiem dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Osobą niezwykle aktywną: wiceprzewodniczącym kaliskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, członkiem stowarzyszenia „Kaliska Inicjatywa Miejska” (KIM), honorowym przewodnikiem PTTK oraz współautorem (wraz z Anną Tabaką) popularno-naukowego cyklu o historii Kalisza.
Spotkanie ilustrowane multimedialnie, odbędzie się w dniu 2 lutego 2012 roku (czwartek), o godzinie 17:00 w Klubie Środowisk Twórczych „WANATÓWKA” przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu.  

Najstarsza część naszego miasta, zwana najczęściej „starówką” liczy sobie (jeśli za datę narodzin przyjmiemy moment lokacji) 754 lata. Przez ten długi okres czasu Kalisz zmieniał diametralnie swoje architektoniczne a często i urbanistyczne oblicze. Rejestracja tych zmian, poszukiwanie „korzeni” współczesnych nam ulic i budynków nasuwa prosta analogię z badaniami genealogicznymi. Tak, jak dzieje rodzin sięgają głęboko w mroki historii i mają swoje sekrety, tak i istniejące do dziś budynki posiadają „przodków” a ich obecny kształt jest wynikiem długiego i ciągłego procesu „stawania się” miasta. Analogiczne z dziejami rodzin sa również okresy upadku i rozkwity, potęgi i jej zmierzchu. W wykładzie postaram się naświetlić wynikające z przeszłości przyczyny dzisiejszego kształtu urbanistyczno-atchitektonicznego dzielnicy staromiejskiej.  Próba odpowiedzi, czy umiemy docenić historyczną wartość kaliskiej „starówki”, jaka jest jej ranga  jako zabytku i potencjał turystyczny – będzie ostatnią częścią mojego wystąpienia.
Maciej Błachowicz

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.