16 kw. 2013
jmarczynski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 25.04.2013 r.

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” zawiadamia członków Stowarzyszenia, że stosownie do postanowień Regulaminu, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2013 r., w pierwszym terminie na godz. 17:00, a z braku kworum w tym samym dniu,  w drugim terminie na 17:15 – Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które kończy pierwszą kadencję działalności.
Zebranie odbędzie się w Klubie Środowisk Twórczych „Wanatówka” w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6.
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na podsumowanie naszej działalności za miniony okres oraz przedyskutowania kierunków na II kadencję.

Zarząd KTG „Kalisia”

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.