21 mar 2015
jmarczynski

Zebranie sprawozdawcze 31.03.2015 r.

Zarząd KTG „Kalisia”, stosownie do postanowień Regulaminu, zwołuje na dzień 31 marca 2015 r. (wtorek), w I terminie o godz. 17:00 –  Zebranie Członków, którego przedmiotem będzie sprawozdanie z działalności za okres od 25.03.2014 r.  do 24.03.2015 r.  W przypadku braku wymaganego kworum w I terminie, zwołuje się Zebranie Członków w tym samym dniu na godz. 17:15.  Spotykamy się w Clubie KOMODA przy ul. Niecałej 6A w Kaliszu.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i liczymy na liczny udział w zebraniu.
Zarząd KTG „Kalisia”

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.