29 maj 2014
jmarczynski

Warto powrócić do Szczypiorna!

Muzeum Historii Szczypiorna jest z pewnością najmłodszą jednostką kultury w naszym regionie.  Należy podkreślić, że uruchomienie i prowadzenie tego obiektu jest możliwe dzięki sponsorom oraz zaangażowaniu osób indywidualnych.      Oficjalnie otwarte zostało w listopadzie 2013 r.   W środę 28 maja 2014 r. członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia mogli zwiedzić i zapoznać się ze zgromadzonymi zbiorami dzięki uprzejmości Tomasza Chajduka, prezesa Stowarzyszenia Szczypiorniak i Edwarda Prusa, przewodniczącego Rady Osiedla. Gospodarze zapoznali nas z etapami powstania Muzeum, z pozyskiwaniem zbiorów oraz ich historyczną wartością. Były pytania i wymiana informacji, były też wspomnienia m.in. prezesa naszego Stowarzyszenia, dla którego Szczypiorno – obecna dzielnica Kalisza – jest miejscowością rodzinną.
W dyskusji mówiono o znaczeniu miejscowości w guberni kaliskiej. Była bowiem wtedy najbardziej na zachód wysuniętą miejscowością graniczną między zaborami rosyjskim i pruskim (linia kolejowa, handel).  Odegrała również historyczną rolę, kiedy w lipcu 1917 r. internowano w istniejącym tutaj obozie żołnierzy – legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec.  Trudno nie wspomnieć, że tutaj w obozie zrodziła się gra „szczypiorniak”, której 100-lecie, jak poinformowali Gospodarze, obchodzić będziemy w 2017 r.
Wrócimy jeszcze do Szczypiorna, aby zwiedzić kilka miejsc związanych z historią miejscowości, która miała też wpływ na dzieje Kalisza.
Warto zapoznać się ze stroną: http://szczypiorno.info/
      
     
Zdjęcia: J. Marczyński

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.