4 kw. 2011
jmarczynski

Spotkanie genealogów 31.03.2011 r.

Po raz pierwszy w dniu 31.03.2010 r.  kaliscy genealodzy spotkali się w Villi Calisia, w Alei Wolności, która – jest na to duża szansa po liście Prezydenta Miasta dr inż. Janusza Pęcherza skierowanym do Towarzystwa – stać się siedzibą i miejscem comiesięcznych spotkań. Oczywiście będziemy usatysfakcjonowani, otrzymaniem jednego z pomieszczeń na naszą działalność administracyjną i dokumentową.

Póki co, na początku spotkanie nasze uzupełniła propozycja i informacja Mierosława Kiermasza o nowym wydawnictwie członka jego rodziny Eugeniusza Nowaka pt.: Rodzina Nowaków – notatki genealogiczne, Sorys, Bon-Rawicz-Poznań 2010, Wydanie I dla członków rodziny.  Pozycja z pewnością ciekawa i interesująca z wielu powodów dla nas genealogów, ale niestety niedostępna. Wnieśliśmy do Kol. Kiermasza, aby chociaż jeden egzemplarz tego wydawnictwa mógł trafić do naszego zbioru bibliotecznego.
Następnie Juliusz Brawata zaprezentował temat podstawowy, a mianowicie przybliżył postać znanego w kaliskiem,  księdza prałata Wacława Blizińskiego, proboszcza parafii w Liskowie i powiązania jego osoby z rodziną Brawatów. Temat przedstawiony interesująco, ukazał duchownego, którego wielką zasługą jest  – w okresie prawie 40 lat – doprowadzenie do zmiany mentalności mieszkańców, zaniedbanego i ubogiego Liskowa oraz najbliższych okolic. Wydźwignięcia na wysoki poziom kultury rolnej a także zainicjowania powstania szkół i wielu instytucji (m.in. bank, mleczarnia, towarzystwo sieroce, straż ogniowa), które stanowiły wzorce dla innych.
Skarbnik Towarzystwa Maria Lubecka, przedstawiła sytuację finansową za miniony rok.
Wręczono kolejne legitymacje członkowskie przybyłym na spotkanie członkom: Annie Klimas, Hieronimowi Kempińskiemu i Grzegorzowi Mendyce.

Zdjęcia: Zbigniew Pol

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.