23 kw. 2012
jmarczynski

Spotkanie genealogów 26.04.2012 r.

Szanowni Państwo,
w porozumieniu z organizatorem Maciejem Błachowiczem zapraszamy członków Towarzystwa i sympatyków genealogii na  spotkanie w dniu 26 kwietnia 2012 r.  o godzinie 19:00  w klubokawiarni FRAJDA, Główny Rynek 15 (wejście od ul. Piekarskiej).
Z naszej strony, z uwagi na prawdopodobne duże zainteresowanie tematem, a równocześnie niewielką powierzchnię lokalu, sugerujemy wcześniejsze przybycie.
Maciej Błachowicz wraz ze studentami Ochrony Dóbr Kultury omówi zagadnienia pt. „Wokół rewitalizacji kaliskiej starówki”i jak informuje w zaproszeniu:
Impreza jest zaproszeniem do dyskusji na temat roli i estetyki dzielnicy staromiejskiej.  We wprowadzeniu  naświetlone zostaną dzieje i wartość urbanistyczno – architektoniczna starówki. Istotną kwestią tej części spotkania będzie próba udowodnienia, że odbudowana w latach 1918 – 1929 dzielnica staromiejska jest najcenniejszym zabytkiem miasta i zasługuje na wpis do elitarnego rejestru zabytków – pomników historii. Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja nie może się obyć bez badań historycznych dotyczących wyglądu budynków sprzed przekształceń. Swoje osiągnięcia w tej dziedzinie na przykładzie wybranych kamienic zaprezentują studenci kierunku Ochrona Dóbr Kultury Marcin Zieliński i Marcin Bilski. Podczas ich wystąpienia, (dzięki wyjątkowej uprzejmości Państwowego Archiwum w Kaliszu), będzie można zobaczyć nie znane projekty odbudowy Kalisza z okresu międzywojennego. Kolejną częścią spotkania będzie prezentacja  wypracowanych  przez zespół autorski  (Maciej Błachowicz, Wojtek Borowski, Mateusz Halak, Grzegorz Sradomski, Sebastian Wielgosz) założeń i szkiców do koncepcji rewitalizacji Głównego Rynku. Maciej Błachowicz spróbuje też odpowiedzieć na pytanie dlaczego zaproponowane przez zespół rozwiązania różnią od koncepcji architektów i władz miasta. Dodatkową atrakcją będą dawne fotografie ukazujące plac ratuszowy i starówkę.  Mamy nadzieję, że część wykładowa będzie wstępem do rozpoczęcia dyskusji na której każdy będzie mógł zaprezentować swoje poglądy i opinie.  Na uczestników będzie też czekać krótka ankieta pt: „Jaki Główny Rynek?”
Stąd też prośba, aby posiadać długopis!

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.