17 lis 2011
jmarczynski

Spotkanie członków i sympatyków 23.11.2011 r.

Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” zaprasza na otwarte spotkanie wszystkie osoby zainteresowane oraz członków i sympatyków genealogii. Temat prelekcji to:
„Drogi i sposoby poszukiwań korzeni rodzinnych na przykładzie kaliskich rodów pochodzenia żydowskiego”
Prelekcję multimedialną prowadzi Pani mgr Halina Marcinkowska – autorytet w dziedzinie badania i znajomości historii Żydów oraz pozostałych po nich śladach.
Nasz gość jest członkiem Rady Głównej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz przedstawicielem i pełnomocnikiem na teren kaliski – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, a także redaktorem naczelnym portalu Forum Żydów Polskich.
Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w środę 23 listopada 2011 r. o godzinie 17:00 w Klubie Środowisk Twórczych WANATÓWKA” przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu.
Serdecznie zapraszamy.

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.