23 sty 2016
jmarczynski

Spotkanie 28.01.2016 r.

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie genealogów i sympatyków genealogii, które odbędzie się
w czwartek 28 stycznia 2016 r. godz. 17.00.
Tym razem spotkanie nasze składać będzie się z dwóch części, z których
pierwsza to:
zwiedzenie i zapoznanie się ze zbiorami
Skarbca Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu,
po którym oprowadzi nas
ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
druga to:
pogawędki przy herbacie o sprawach genealogii i nie tylko
w restauracji w Domu Pielgrzyma
(wejście od strony Pl. Jana Pawła II)
Wobec powyższego prosimy chętnych uczestników spotkania
o przybycie przed wyznaczoną godziną w pobliże domu parafialnego i zakrystii
bazyliki kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 7

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.