1 mar 2011
jmarczynski

Spotkanie 24 luty 2011 r.

W gościnnych salach restauracji „Wanatówka” odbyło się tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca lutego 2011 r. spotkanie genealogów.  Gościliśmy Panią Teresę Stasiak, zastępcę Kierownika USC w Kaliszu, która zapoznała nas z posiadanymi  przez urząd zasobami archiwalnymi oraz z zasadami i możliwościami korzystania z nich w przypadku badań genealogicznych.

Trzeba bowiem pamiętać, że zasoby te są bogate i obejmują mieszkańców kilku narodowości, jakie zamieszkiwały w Kaliszu i okolicy,  szczególnie w poprzednich okresach.  Wymiana informacji interesujących genealogów była bardzo owocna, a przyjęcie zasad umożliwiających korzystanie z tych zasobów będzie satysfakcjonować nas w codziennych kontaktach z Urzędem.
Miło było nam przywitać Barbarę Marię Wdowczyk nowego członka  Towarzystwa, której życzymy wiele sukcesów w podjętych wyzwaniach genealogicznych.
Andrzej Grzegorek poinformował, że w dniu jutrzejszym, tj. 25.02.2011 r.,  o godz. 12:00, w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu genealogicznego, którego jesteśmy współorganizatorami. Zwrócił się do zebranych o liczny udział w tej ważnej również dla Towarzystwa uroczystości.


Zdjęcia: Zbigniew Pol i Jan Marczyński

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.