2 mar 2011
jmarczynski

Rozstrzygnięcie konkursu genealogicznego

W piątek 25 lutego 2011 r., zgodnie z zapowiedzią, ogłoszone zostały wyniki konkursu genealogicznego pt: W poszukiwaniu rodzinnych korzeni – moje drzewo genealogiczne.  Uroczystość odbyła się w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowy Świat w Kaliszu.

Imponująca jest wystawa pokonkursowa, prezentująca praktycznie wszystkie prace nadesłane na konkurs.  Należy przypomnieć, że organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Kaliszu, zaś współorganizatorami Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia”, Wydział Kultury i sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Kaliszu, które to instytucje reprezentowane były na spotkaniu. Gośćmi uroczystości byli: Pani Małgorzata Kośka z Archiwum Głównego Akt Dawnych, która zaprezentowała stan wiedzy na temat źródeł metrykalnych do genealogii kresowej,  i gospodarz obiektu prof. dr hab. Marian Walczak, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, który podkreślał potrzebę i znaczenie genealogii w naszych czasach, czasach globalizacji. Wyraził również nadzieję na kontynuację tego typu konkursów i zadeklarował pomoc w ich organizacji z zapewnieniem gościny na terenie Uniwersytetu.
Prowadząca uroczystość  Pani dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum w Kaliszu, udzieliła głosu Pani Krystynie Bęckiej, archiwiście i sekretarzowi Jury konkursu, która odczytała protokół z posiedzenia Jury.  Na konkurs wpłynęło 57 prac, z tego 42 ze szkół różnych stopni oraz 15 prac od osób dorosłych.
Wyniki konkursu są następujące:
A. W kategorii uczniowie szkół podstawowych:
I nagrodę otrzymała Zofia Maria Swiniarska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu,
II nagrodę otrzymała Izabela Dziadek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu,
III nagrodę otrzymał Michał Gramont, uczeń Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu.
B. W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
I nagroda przypadła Krystynie Glapińskiej z Gimnazjum nr 3 w Kaliszu,
II nagroda przypadła Sandrze Dominiak z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu,
III nagroda przypadła Martynie Śnieguli z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.
C. W kategorii osób dorosłych:
I nagrodę otrzymał Jerzy Wojtczak,
II nagrodę otrzymał Michał Janiak,
III nagrodę otrzymał Sebastian Wielgosz, student UAM.
Przyznano również  7 nagród specjalnych, w tym dla Jana Przelaskowskiego za najbardziej profesjonalną i dojrzałą pracę oraz 18 wyróżnień. Nagrodami były książki ufundowane przez organizatorów.
Nasze Towarzystwo ufundowało trzy nagrody dla osób dorosłych i nagrodę specjalną dla Jana Przelaskowskiego.
Były to pozycje książkowe:

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.