4 lis 2011
jmarczynski

Po spotkaniu 27.10.2011

Siedemnaste już kolejne spotkanie odbyło się, tak jak dawniej w Klubie Środowisk Twórczych „Wanatówka”, bowiem „Willa Calisia” przeznaczona została do remontu. Spotkanie przebiegało w duchu „pogaduszek powakacyjnych”.Janek Marczyński poinformował o wrześniowym spotkaniu w Wieczynie, zaś Janek Przelaskowski, jako główny animator tego spotkania zaprezentował opracowanie pt: Indeksacja cmentarza parafialnego w Wieczynie. Juliusz Brawata podzielił się ciekawymi ustaleniami dokonanymi przy rodzinnych badaniach genealogicznych, które zakwalifikować można jako uboczne skutki genealogii. Ula Mrozińska opowiedziała o reakcjach rodziny, w trakcie wakacyjnych spotkań, na opracowane dużym nakładem pracy i czasu drzewo genealogiczne. Wakacyjny pobyt Leszka Dogielskiego u córki w Belgii, zaowocował przedstawieniem zebranym, bardzo interesująco opracowanego drzewa genealogicznego dotyczącego rodziny córki ze strony belgijskiej.
Wymieniono także uwagi na tematy dotyczące bieżącej działalności Towarzystwa.

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.