Spotkanie 30.09.2010

Dziś po wakacyjnej przerwie spotkali się gościnnie w sali Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członkowie i sympatycy genealogii. W pierwszej części spotkania omawiane były sprawy organizacyjne oraz wymieniono uwagi na temat zamierzeń Towarzystwa do końca 2010 r.
Druga część spotkania przewidywała zaprezentowanie części badań i dorobku Jana Przelaskowskiego, który zaprezentował indywidualnie wykonane drzewo genealogiczne, obejmujące 16 pokoleń „po mieczu” rodzin polskich w Polsce i na Białorusi. Niespodzianką były prezentacje Eugenii Mrozińskiej (7 pokoleń po „kądzieli”) oraz Jana Marczyńskiego, który zaprezentował drzewo genealogiczne swojej wnuczki, zilustrowane poprzez dwie rodziny.
Wszystkie prace wywołały zainteresowanie, tym bardziej, że każda z nich wykonana została inna techniką.

Zdjęcia: Zbigniew Pol

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.