Spotkanie 28.01.2010 r.

Spotkanie 28 stycznia 2010 r.spotkanie dotyczące powołania grupy roboczej przygotowującej powołanie stowarzyszenia

Podobnie, jak poprzednie, spotkanie zorganizowane zostało w restauracji „Teatralna”. W pierwszej części spotkania Andrzej Grzegorek szeroko przedstawił inicjatywę powołania Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego. Drugą część stanowiło wystąpienie Karola Paterskiego dotyczące roli archiwów państwowych w procesie poszukiwań przodków. Na spotkanie nie przybył, mimo zapowiedzi,  Grzegorz Mendyka z powodu szalejącej w tym i następnych dniach śnieżycy i mrozu, niespotykanych od wielu lat. Dotarło natomiast od niego drogą e-mailową przesłanie z przeprosinami i życzeniami owocnych obrad.

Przybyli na spotkanie, upoważnili Andrzeja Grzegorka do podjęcia niezbędnych działań w celu rejestracji działalności grupy kaliskich pasjonatów w formie stowarzyszenia. Pomoc zaoferowali: Jan Marczyński, Michał Mendyka, Zbigniew Pol i Jan Przelaskowski.

Andrzej Grzgorek poinformował, że uwagi na modernizację pomieszczeń Teatru, spotkania w tym miejscu zostają wstrzymane. Dlatego następne spotkanie 25.02.2010 r. odbędzie się w miejscu, co do którego zostaniemy powiadomieni.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.