Spotkanie 27 maja 2010 r.

Wizyta u Pana Władysława Kościelniaka w sprawie jego grafiki. Początki współpracy z Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Spotkanie ogólne członków Towarzystwa, na którym Andrzej Grzegorek poinformował obecnych o spotkaniu z Panem Władysławem Kościelniakiem i uzyskaniu jego zgody na użycie grafiki „Panorama Kalisza” w winiecie papieru listowego oraz o akceptacji powołania do życia KTG „Kalisia”. Poinformował również o podjętych staraniach uzyskania zgody na użycie herbu miasta m.in. poprzez udział przedstawicieli Towarzystwa Andrzeja Grzegorka i Jana Marczyńskiego w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Przedstawienie celów, i przyjętych założeń dla opracowanego projektu logo oraz udzielone wyjaśnienia przyczyniły się z pewnością do jednogłośnego zaakceptowania przez członków Komisji wniosku Towarzystwa w przedmiocie użycia herbu miasta.
Andrzej Grzegorek poinformował, że Pani dr Grażyna Schlender zaproponowała spotkanie członków Towarzystwa w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu w dniu 9 lub 10.06.2010 r. O ostatecznym ustaleniu terminu wszyscy zostaną poinformowani.
W dalszej części spotkania Pan Karol Paterski przedstawił zagadnienia związane z graficznymi zapisami posiadanych materiałów źródłowych, stosowaniem symboli w tablicach genealogicznych, ilustrując prezentowany materiał w formie multimedialnej. Temat wywołał żywą dyskusję i zapytania.
Również Pan Juliusz Brawata przedstawił i objaśnił kilka fragmentów zapisów dot. ustaleń genealogicznych swojej rodziny.
Pokaz multimedialny był możliwy dzięki zestawowi sprzętowemu udostępnionemu przez naszego członka Pana Jana Przelaskowskiego. Wręczył on również członkom założycielom pamiątkowe zdjęcie.
Andrzej Grzegorek poinformował, że spotkanie to jest ostatnim przed wakacjami i, że następne odbędzie się w ostatni czwartek m-ca września 2010 r.
– wizyta u Pana Władysława Kościelniaka w sprawie jego grafiki. Początki współpracy z Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Spotkanie ogólne członków Towarzystwa, na którym Andrzej Grzegorek poinformował obecnych o spotkaniu z Panem Władysławem Kościelniakiem i uzyskaniu jego zgody na użycie grafiki „Panorama Kalisza” w winiecie papieru listowego oraz o akceptacji powołania do życia KTG „Kalisia”. Poinformował również o podjętych staraniach uzyskania zgody na użycie herbu miasta m.in. poprzez udział przedstawicieli Towarzystwa Andrzeja Grzegorka i Jana Marczyńskiego w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Przedstawienie celów, i przyjętych założeń dla opracowanego projektu logo oraz udzielone wyjaśnienia przyczyniły się z pewnością do jednogłośnego zaakceptowania przez członków Komisji wniosku Towarzystwa w przedmiocie użycia herbu miasta.
Andrzej Grzegorek poinformował, że Pani dr Grażyna Schlender zaproponowała spotkanie członków Towarzystwa w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu w dniu 9 lub 10.06.2010 r. O ostatecznym ustaleniu terminu wszyscy zostaną poinformowani.
W dalszej części spotkania Pan Karol Paterski przedstawił zagadnienia związane z graficznymi zapisami posiadanych materiałów źródłowych, stosowaniem symboli w tablicach genealogicznych, ilustrując prezentowany materiał w formie multimedialnej. Temat wywołał żywą dyskusję i zapytania.
Również Pan Juliusz Brawata przedstawił i objaśnił kilka fragmentów zapisów dot. ustaleń genealogicznych swojej rodziny.
Pokaz multimedialny był możliwy dzięki zestawowi sprzętowemu udostępnionemu przez naszego członka Pana Jana Przelaskowskiego. Wręczył on również członkom założycielom pamiątkowe zdjęcie.
Andrzej Grzegorek poinformował, że spotkanie to jest ostatnim przed wakacjami i, że następne odbędzie się w ostatni czwartek m-ca września 2010 r.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.