Spotkanie 26.11.2010 r.

Dzięki uprzejmości Pana Jerzego Aleksandra Splitta – dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, członkowie i sympatycy genealogii spotkali się w sali audio-wizualnej Muzeum. Miło było widzieć nowe osoby, które serdecznie zapraszaliśmy do naszego Towarzystwa.
Tematem spotkania było poinformowanie nas o zasobach posiadanych przez Muzeum kaliskie, z podkreśleniem tej ich części, która wiąże się z ewentualnym ich wykorzystaniem w badaniach genealogicznych. Na wstępie dyrektor Splitt przypomniał, że w skład naszego Muzeum, oprócz siedziby przy ul. Kościuszki, w której się spotkaliśmy, wchodzą również obiekty: Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Łaziennej, Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu, Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie i dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.
Przechodząc do meritum, uzyskaliśmy informacje o zasobach bibliotecznych, w tym o starodrukach kaliskich i bogatym zbiorze prasy kaliskiej, w której znajdują się czasami jedyne informacje o postaciach XIX i początkach XX w. Można korzystać również z publikacji czysto genealogicznych i heraldycznych (encyklopedie, słowniki, herbarze). Dyrektor Splitt podkreślił wagę zbiorów kościelnych, głównie kaliskich Franciszkanów i Kościoła Katedralnego p.w. św. Mikołaja Bp. Dużo informacji o charakterze genealogicznym, które są w posiadaniu Muzeum, znajduje się w licznych dokumentach cechowych.
Zasoby Muzeum są dostępne dla osób zainteresowanych badaniami, na miejscu w czytelni biblioteki, począwszy od wtorku do piątku, przy czym w środy i piątki czytelnia czynna jest do godz 17:30.
Poruszone tematy wywołały zainteresowanie wśród zebranych.
Dyrektor Splitt przedstawił zebranym, przybyłego na spotkanie Pana Jerzego Łojko, autora opracowania pt. Średniowieczne herby Polskie, wydanego przez Krajową Agencje Wydawniczą w 1985 r., który poinformował nas o nowym opracowaniu z tego zakresu, które ukaże się w najbliższym czasie. Ponadto, już przygotowany jest zasób materiałów, ogólnie mówiąc dotyczący mieszkańców Kalisza, z którym można będzie zapoznawać się na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Prezes naszego Towarzystwa Andrzej Grzegorek wstępnie rozmawiał z Panem Jerzym Łojko na temat ewentualnego spotkania w roku przyszłym.


Zdjęcia: Zbigniew Pol

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.