Spotkanie 04.06.2010 r.

Spotkanie z Panią dr Grażyną Schlender dyrektorem Archiwum Państwowego w Kaliszu

Spotkanie w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu z jego dyrektorem Panią dr Grażyną Schlender. Z naszej strony Andrzej Grzegorek i Jan Marczyński. Przedmiotem spotkania jest udział Stowarzyszenia w zakończeniu konkursu ogłoszonego przez Archiwum Państwowe, pn. „Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Deklarujemy nasz udział w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu i zapewniamy ufundowanie nagrody dla wskazanych laureatów. Głównym jednak tematem jest omówienie przedsięwzięcia, w którym nasze Stowarzyszenie weźmie czynny udział, a mianowicie ogłoszenie konkursu genealogicznego pod hasłem „W poszukiwaniu rodzinnych korzeni – moje drzewo genealogiczne”, z przedstawieniem również źródeł archiwalnych do badań genealogicznych znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Kaliszu. Propozycja współpracy z naszej strony, przy wyraźnej życzliwości Pani dyrektor, została przyjęta z zadowoleniem. Wstępnie ustalono, że spotkanie naszych członków z Kierownictwem Archiwum i zaproszonymi gośćmi odbędzie się w ostatniej dekadzie m-ca czerwca br.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.