22 Mar 2016
jmarczynski

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 30.03.2016 r.

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” zawiadamia członków Stowarzyszenia, że stosownie do postanowień Regulaminu, zwołuje na środę 30 marca 2016 r., w pierwszym terminie na godz. 17:00, a w przypadku braku kworum w tym samym dniu, w drugim terminie na godz. 17:15Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które kończy drugą kadencję działalności.
Zebranie odbędzie się w Restauracji „Piwnica Ratuszowa” ul. Główny Rynek 20 w Kaliszu (Ratusz)
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na podsumowanie naszej działalności za okres od 25.03.2013 r. do 24.03.2016 r., przedyskutowanie kierunków na najbliższy okres oraz wybór przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie na zewnątrz – przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych jego członków.
Zarząd KTG „Kalisia”

5 Mar 2016
jmarczynski

O genealigii rodziny Galantów

W najbliższym V tomie Zeszytów KTG „Kalisia” (datowanym 2016) ukaże się artykuł Józefa Galanta przygotowany do druku przez krewną Annę Tabakę.  Oboje autorów zaprezentuje historię swojej rodziny i zilustruje ją dokumentami i pamiątkami na spotkaniu w dniu 9 marca 2016 r., o godz. 12.00 w Archiwum Państwowym w Kaliszu, ul. Poznańska 207 –  w ramach cyklu Moje Archiwum rodzinne.
Informujemy, że:
Józef Galant jest archiwistą rodzinnym, pracownikiem WSK „PZL-Kalisz”,
Anna Tabaka, historykiem sztuki, regionalistką i autorką powszechnie znanych opracowań o mieście Kaliszu i regionie.

Autorzy zapraszają genealogów na w/w spotkanie.

10 Lut 2016
jmarczynski

Nowe skany aktów parafii kaliskich i okolic

Jak informuje Narodowe Archiwum Cyfrowe w planach na rok 2016 jest umieszczenie na stronie szukajwarchiwach.pl nowych skanów także z parafii Kalisza i okolic. Więcej szczegółów: http://www.nac.gov.pl/plany-publikacji-materialow-na-szukajwarchiwach-pl-w-2016-r/  [dostęp: 9 II 2016].

31 Sty 2016
jmarczynski

Skarby bazyliki kolegiackiej

Nieco ponad godzinę spędziliśmy zwiedzając Skarbiec bazyliki kolegiackiej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.  Prace budowlane i restauracyjne pomieszczeń znajdujących się nad zakrystią oraz przygotowanie ekspozycji zakończone zostały z początkiem 2014 r. Oficjalne oddanie dla zwiedzających nastąpiło w ostatnim dniu miesiąca poświęconego św. Józefowi, 31 marca 2014 r. kiedy miało miejsce poświęcenie i otwarcie Skarbca. Uroczystości tej przewodniczył i poświęcenia dokonał Biskup Senior Stanisław Napierała.
Trudne i wydaje się niecelowe opisywanie znajdujących się tam skarbów. Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej link do strony, gdzie można dokładniej zapoznać się ze zbiorami dzieł sztuki sakralnej i nie tylko.
Należy jednak mocno zaakcentować, że powodzenie merytoryczne tego wieczoru możemy zawdzięczać ks. dr. Jarosławowi Powąsce, którego dar i umiejętność przekazania niezbędnych informacji grupie zwiedzających przyczyniła się do uznania tego wieczoru za pożyteczny i udany. Również ta droga dziękujemy.
Andrzej Grzegorek dziękując Księdzu za przekaz i poświęcony nam czas, wręczył ostatni IV tom naszych Zeszytów, i zaprosił się w naszym imieniu do kolejnego spotkania z ks. Powąską na temat istoty Mszy św. w Rycie Trydenckim, której jest celebransem.
Druga część spotkania odbyła się przy herbacie w restauracji Domu Pielgrzyma. Przede wszystkim gościliśmy Tadeusza Krokosa, prezesa kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oddział pod koniec ubiegłego roku obchodził 60-lecie swego istnienia i należy do ścisłej czołówki w skali kraju. Z tej okazji przekazaliśmy na ręce prezesa Oddziału okazjonalny adres i również IV tom Zeszytów. Prezes Krokos z podziękowaniami przekazał Stowarzyszeniu trzy ostatnie tomy Rocznika Kaliskiego, którego Oddział kaliski jest wydawcą.
Reszta spotkania upłynęła w atmosferze pogaduszek, które nie obyłyby się bez ciekawej opowieści Juliusza Brawaty.

Link do strony Skarbca Sanktuarium:  http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/44.html

Skarbiec_28.01.2016 Skarbiec_28.01.2016 (1) Skarbiec_28.01.2016 (2)  Skarbiec_28.01.2016 (3) Skarbiec_28.01.2016 (5) Skarbiec_28.01.2016 (7)  Skarbiec_28.01.2016 (9)  Skarbiec_28.01.2016 (10)
Foto: Z. Pol

Strony:«123456789...31»