17 lut 2014
jmarczynski

Zebranie sprawozdawcze 25.02.2014 r.

Zarząd KTG „Kalisia”, stosownie do postanowień Regulaminu, zwołuje na dzień 25 lutego 2014 r., w I terminie o godz. 17:00 –  Zebranie Członków, którego przedmiotem będzie sprawozdanie z działalności za okres od 25.03.2013 r.  do 24.02.2014 r.  W przypadku braku wymaganego kworum w I terminie, zwołuje się Zebranie Członków w tym samym dniu na godz. 17:15.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i liczymy na powszechny udział w zebraniu.
Zarząd KTG „Kalisia”

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.