Przeglądasz artykuły z okresu "listopad, 2012"
29 lis 2012
jmarczynski

Spotkanie genealogów z archiwistami


W dniu 23 listopada 2012 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk genealogów oraz archiwów państwowych. Na spotkanie przybyli, m.in. Jacek Młochowski, prezes Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, Włodzimierz Sroczyński i Bronisław Popkowicz z PTG, Eliza Parcheniak z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski oraz Krzysztof Dławichowski z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. W spotkaniu udział wzięli: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i jego zastępcy, pracownicy Naczelnej Dyrekcji oraz dyrektorzy (dr. Hubert Wajs, dyr. Archiwum Głównego Akt Dawnych, dr Wojciech Woźniak, dyr. Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Janina Gregorowicz, p.o. dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy) i pracownicy archiwów państwowych.

Prof. dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, powitał zebranych i poinformował o działaniach podjętych w archiwach państwowych w czasie, który upłynął od ubiegłorocznego spotkania. Wspomniał także o planowanych zmianach zarządzenia o udostępnianiu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, o kolejnych ułatwieniach w kopiowaniu i o wynikach rozmów toczonych z partnerami zagranicznymi w celu pozyskania kopii materiałów archiwalnych, m.in. Heroldii Królestwa Polskiego, przechowywanych w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu.
Następnie Ryszard Wojtkowski, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, poinformował o zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych – głównie akt stanu cywilnego, ale i powstań śląskich – w 2012 roku oraz zasadach ich finansowania. Dr Andrzej Biernat, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przedstawił działania podejmowane w celu udostępniania informacji oraz kopii cyfrowych, w tym o projekcie modułu genealogicznego na portalu www.szukajwarchiwach.pl.
W trakcie późniejszej dyskusji reprezentanci środowisk genealogicznych przedstawiali własne działania, w tym digitalizację akt stanu cywilnego. Wyrazili też opinie o współpracy z niektórymi archiwami państwowymi – pozytywne i negatywne – wraz z postulatami, których spełnienie wpłynęłoby korzystnie na przebieg badań genealogicznych. Proponowali również pomoc w rozwiązywaniu niektórych kwestii, m.in. szkoleń użytkowników pracowni naukowych. Dyrektorzy H. Wajs oraz W. Woźniak przedstawili szczegóły prac toczonych w tych archiwach oraz planowanych na przyszłe lata. Sporo uwagi poświęcono kwestii ochrony danych osobowych i ustalono konieczność konsultacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W/w informacja uzyskana ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

26 lis 2012
jmarczynski

Spotkanie genealogów 29.11.2012 r.

W ostatni czwartek miesiąca, tj. 29 listopada 2012 r. o godz. 17:00, tym razem do Klubu Środowisk Twórczych „Wanatówka” przy ul. Łaziennej 6, zapraszamy członków Stowarzyszenia i sympatyków genealogii. Mamy zapewnione, że interesującymi tematami podzieli się z nami Juliusz Brawata.
Do zobaczenia
Zarząd KTG „Kalisia”

2 lis 2012
jmarczynski

RODOWÓD „SOLIDARNOŚCI” KALISKIEJ

RODOWÓD  „SOLIDARNOŚCI”  KALISKIEJ Zobacz więcej »

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.