Członkowie KTG „Kalisia”

Zarząd KTG „Kalisia”
I kadencja
1. Andrzej Grzegorek – przewodniczący
2. Jan Marczyński – sekretarz
3. Maria Lubecka – skarbnik
4. Michał Mendyka – członek
5. Jan Przelaskowski – członek

II kadencja
1. Andrzej Grzegorek – przewodniczący
2. Jan Marczyński – sekretarz
3. Maria Lubecka – skarbnik
4. Anna Jabłkowska-Klimas

III kadencja
1. Andrzej Grzegorek – przewodniczący
2. Monika Sobczak-Waliś – wiceprzewodnicząca
3. Jan Marczyński – sekretarz
4. Maria Lubecka – skarbnik
5. Krystyna Bęcka

IV kadencja
1. Andrzej Grzegorek – przewodniczący
2. Monika Sobczak-Waliś – wiceprzewodnicząca
3. Jan Marczyński – sekretarz
4. Maria Lubecka – skarbnik
5. Lech Dogielski

Lista członków KTG „Kalisia”
1. Janusz Balcerzak
2. Krystyna Bęcka
3. Ewa Bocianowska
4. Ryszard Bocianowski 
5. Lech Dogielski
6. Maria Doktór
7. Anna Filipiak
8. Marlena Grzegorek
9. Andrzej Grzegorek
10. Anna Maria Jabłkowska-Klimas
11. Józef Kaczkowski
12. Hieronim Kempiński
13. Mirosław Kiermasz
14. Maria Lubecka
15. Jan Marczyński
16. Grzegorz Mendyka
17. Eugenia Mrozińska
18. Ewa Obała
19. Zbigniew Pol
20. Monika Sobczak-Waliś
21. Jacek Tomczak
22. Marcin Bolesław Wacowski
23. Barbara Maria Wdowczyk

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.