20 mar 2017
jmarczynski

Spotkanie sprawozdawcze 29.03.2017 r.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów na podsumowanie działalności za okres od 25.03.2016 r. do 24.03.2017 r., oraz na dyskusję o kierunkach dalszej naszej działalności w najbliższym okresie.

W tym celu zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” zawiadamia członków Stowarzyszenia, że zwołuje Zebranie Sprawozdawcze w pierwszym terminie na środę 29 marca 2017 r., na godz. 16:00, a w przypadku braku kworum, w drugim terminie, w tym samym dniu, na godz. 16:15. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Głównej Książnicy Asnykowskiej, przy ul. Legionów 66.

Uprzejmie przejmie prosimy o punktualne przybycie
Zarząd KTG „Kalisia”

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.