22 mar 2012
jmarczynski

Spotkanie genealogów 29 marca 2012 r.

Zarząd  KTG „Kalisia” zawiadamia członków Stowarzyszenia, że w dniu 29 marca 2012 r.  o godzinie 17:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum, w drugim terminie o godzinie 17:15, w Klubie Środowisk Twórczych „Wanatówka” w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6 odbędzie się zebranie sprawozdawcze z działalności za okres od 25.03.2011 do 24.03.2012 r.
W dalszej części spotkania przewidujemy swobodną wymianę informacji na tematy genealogiczne i historyczne, a w śród nich m.in. Mierosława Kiermasza w uzupełnieniu wiadomości uzyskanych na spotkaniu z Maciejem Błachowiczem i poświęconych rozwojowi miasta Kalisza w okresie Królestwa Polskiego.
Serdecznie zapraszamy.

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.