27 maj 2011
jmarczynski

Po spotkaniu 26.05.2011 r.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie członków naszego Towarzystwa i sympatyków genealogii miało niezwykle ciekawy przebieg, głównie dzięki Janowi Przelaskowskiemu, który przedstawił licznie przybyłym, wyniki swojej indywidualnej pracy nad indeksacją cmentarza rzymsko-katolickiego we wsi Wieczyn, gm. Czermin.Prace nad całkowitym zakończeniem tej indeksacji wymagają jeszcze wizyty na cmentarzu, ale jak nas poinformował, wczesną jesienią br. całość opracowania będzie gotowa. Tak więc na jednym z jesiennych spotkań autor z pewnością przedstawi, również w formie medialnej, ostateczne wyniki swojej pracy.
Następnie Jan Marczyński omówił i przedstawił pierwszy szkic do monografii swojej rodziny wywodzącej się z Morawina.   Także Ewa Bocianowska i Lech Dogielski zaprezentowali efekty swoich badań genealogicznych prezentując ich graficzny wyraz w postaci drzew genealogicznych. Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń własnych nad przedstawionymi materiałami i technikami stosowanymi w genealogii.


Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.