13 maj 2013
jmarczynski

Gratka dla genealogów

 

Archiwum Państwowe w Kaliszu przesłało informację dotyczącą digitalizacji ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego udostępnionych na witrynie internetowej www.szukajwarchiwach.pl. Poniżej zamieszczamy pełną treść informacji.

Ponad 430 tys. skanów 3485 ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu czeka na genealogów na portalu Szukajwarchiwach. Zostały one opublikowane w marcu i kwietniu br. Dodatkowe 80 tys. skanów (346 ksiąg) czeka są swoją kolej i na razie dostępne są w pracowni naukowej placówki

Ze szczegółowym wykazem zdigitalizowanych materiałów można się zapoznać na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany.

Pozostałe 4 tys. ksiąg będzie sukcesywnie skanowanych i publikowanych w internecie. Trzeba jednak pamiętać, że digitalizacja nie jest prostym skanowaniem. Jest to cały proces składający się z kilku etapów. Rozpoczynają ją czynności przygotowawcze: przeglądanie kartka po kartce ksiąg przeznaczonych do cyfryzacji, nanoszenie ewentualnych poprawek w numeracji stron, a w przypadku zniszczonych ksiąg żmudna i pracochłonna konserwacja. Materiały archiwalne digitalizuje się w dwojakim celu: aby je zabezpieczyć przed zniszczeniem, a także aby je upowszechnić (np. poprzez internet). Z tego powodu najpierw skanuje się dokumenty w nieskompresowanym formacie TIFF (tzw. plik wzorcowy), który najlepiej odwzorowuje oryginał, ale który jest też duży objętościowo (1 strona zajmuje około 50 MB). Z tego pliku sporządza się plik użytkowy zaopatrzony w znak wody Archiwum, przeznaczony do powszechnego udostępniania.  Plik wzorcowy i użytkowy przesyła się do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, które prowadzi Centralne Repozytorium Cyfrowe oraz portal Szukajwarchiwach. Wszystko to powoduje, że digitalizacja jest procesem dość długotrwałym, już choćby z tego powodu, że NAC jest jeden, a archiwów państwowych 37, a samo kopiowanie plików wzorcowych z dysków przenośnych serwer NAC może trwać i kilka dni. Do tego dochodzi opracowanie i aktualizacja ewidencji digitalizowanych archiwaliów, gdyż skany trzeba „podczepić” do konkretnej jednostki (księgi).

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.