29 gru 2013
jmarczynski

Dedykacja noworoczna

W wydanym „Kalendarzu Kaliskim” –  na pamiętny dla kaliszan – rok 1914, znajdujemy taki oto wiersz, którego autor ukrył się pod literami W.Z. (pisownia oryginalna)

Powitanie Nowego Roku 

Świat zmilkł i czeka! Bo oto za chwilę
Groźny Bóg czasu wstanie z mgły wiekowej –
I – nie zmożony w swej potężnej sile,

Ogłosi światu, iż Rok przyszedł nowy!

Już tylko chwila! Na czasu zegarze
Skazówka chyżo dobiega swej miary,
Już, już za chwilę nowy dzień nam wskaże,

Dzień nowych marzeń, trudów i ofiary.

Lecz oto baczność! Chwila już skończona;
Jedno już tylko na zegarze drgnienie,
A rok nasz stary w bezdni wieków skona,

Zostanie po nim jedno li wspomnienie.

Północ – dzwon bije! Rozebrzmiało hasło;
Roznosząc dźwięki na falach błękitu,
I jeszcze echo dźwięków tych nie zgasło,

Gdy stanął młodzian u bramy zenitu.

Promienny, z skrzydłem lśniącym u ramienia
Z uśmiechem pełnym tajemnic, nadziei,
Strąca niedbale do wrót zapomnienia

Starego władcę dni zeszłych kolei.

Bądź pozdrowiony! Witaj Nowy Roku;
Witaj przedziwny cudną krasą lica,
Potężny siłą młodości uroku,

W której jest skryta twych zadań skarbnica!

Stary rok umarł! Zostawił on wszędy
Dużo barw ciemnych, zawód i cierpienie;
Lecz mimo swoje przewinienia, błędy,

Miał w swym Przechodzie jasne też promienie.

Uczył nas pracy! W zgodzie i harmonii
Kazał nam szukać wiary w własne siły,
A więc go nie karać wyrazem ironii,

Nie sądź surowo, Nowy Roku miły!

Dzisiaj tyś władcą! Po nim biorąc rządy,
Ustrzeż to dobro, jakie dał Rok stary!
A wionąc na świat życia nowe prądy,

Zechciej w czyn wcielić cne jego zamiary.

Bądź pozdrowiony! My cię, Roku młody,
Prosim o jedno: daj w zasadach stałość,
Daj obok cnoty: miłości i zgody,

W jedności karność, hart ducha, wytrwałość

                                                 W.Z.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.