Spotkanie założycielskie 25 marca 2010 r.

Po okresie dobrowolnych, luźnych spotkań, wymianie poglądów na temat powołania towarzystwa genealogicznego na terenie Kalisza doszło do spotkania 19. członków założycieli, którzy powołali do życia Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” (KTG „Kalisia”). Wybrano pięcioosobowy Zarząd w składzie: Andrzej Grzegorek – przewodniczący, Jan Marczyński – sekretarz, Maria Lubecka – skarbnik, Michał Mendyka – członek, Jan Przelaskowski – członek. Zebranie Założycielskie upoważniło przewodniczącego do poinformowania o tym fakcie, ustawowy organ nadzoru, tj. Prezydenta Miasta Kalisza oraz do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności formalnych umożliwiających rozpoczęcie działalności przez Towarzystwo.
W części szkoleniowej Karol Paterski przedstawił możliwości wykorzystania zasobów bibliotek cyfrowych w procesie poszukiwań genealogicznych. Ilustracją tematu była Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.


Zdjęcia:  Zbigniew Pol

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.