Spotkanie 28.10.2010 r.

Gościnnie w salce Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia. Głównym tematem było zaprezentowanie programu genealogicznego, którego twórcą jest Spółka PL-SOFT z Gdańska. Zebrani mogli zapoznać się z walorami i możliwościami tego programu w praktyce jego codziennego wykorzystywania przez jednego z członków naszego Towarzystwa. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie i wiele pytań praktycznych.
Autorzy programu, którego migawkę można również obejrzeć klikając poniżej, zapisali na stronie startowej motto, będące wyrazem dążeń wszystkich badaczy swoich korzeni rodzinnych:
„Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci”św. Augustyn

Strona PL-SOFT – Drzewo genealogiczne

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.