Spotkanie 25.02.2010 r.

Spotkanie 25 lutego 2010 r. – poświęcone sprawom organizacyjnym oraz poznaniu możliwości korzystania z zasobów internetowych

Spotkanie odbyło się dzięki przychylności Pana Ryszarda Kubiaka prezesa firmy „NOVUM” oraz Pani Iwony Dobrowolskiej, kierownika restauracji „Wanatówka”, którzy użyczyli nam gościny w zabytkowych wnętrzach.
Planowany program spotkania został wypełniony według zaproszenia. Zebrani wysłuchali ciekawej relacji Juliusza Brawaty, który miał możliwość w czasie poszukiwań genealogicznych, dotarcia do historycznych dokumentów Zakonu Paulinów. Natknął się na nieznane szerzej wątki dotyczące osoby O. Augustyna Kordeckiego (1603-1673) przeora Zakonu Paulinów „asnykowca”, urodzonego i wychowanego w okolicy Kalisza – w miejscowości Iwanowice. Spostrzeżenia Juliusza Brawaty dotyczą miejsca spoczywania szczątków doczesnych obrońcy Jasnej Góry.
W dalszej części Andrzej Grzegorek przekazał bieżącą informację z prac organizacyjnych, a Jan Marczyński zapoznał zebranych z projektami dokumentów niezbędnych dla powołania do życia stowarzyszenia przez członków założycieli.
Na zakończenie spotkania wysłuchano kolejnej prelekcji Karola Paterskiego o korzystaniu z zasobów internetowych w pracach genealogicznych.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.