Spotkanie 22.10.2009 r.

• Spotkanie 22.10.2009 r. sympatyków genealogii z prezesem ŚTG we Wrocławiu. Sondaż w śród uczestników dot. powołania stowarzyszenia.

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu przy ul. Legionów 66 z trudem pomieściła przybyłych miłośników genealogii. Spotkanie zorganizował po wielu próbach poszukiwań patronatu i udostępnienia lokalu Andrzej Grzegorek, któremu z pomocą przyszedł dyrektor MBP Adam Borowiak. Gościem specjalnym i magnesem spotkania był natomiast Grzegorz Mendyka – absolwent Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, który pisał już o genealogii na łamach biuletynu „Asnykowiec”. Obecnie Grzegorz Mendyka pełni funkcję prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu. Po niezwykle ciekawym spotkaniu na temat genealogii rodzinnej i podstaw genealogii, ilustrowanych multimedialnie, Grzegorz Mendyka kilka słów poświecił również kierowanemu przez niego Śląskiemu Towarzystwu Genealogicznemu. Części oficjalną spotkania zakończyło wręczenie Grzegorzowi Mendyce tradycyjnego bochna chleba z piekarni Stefana Paraczyńskiego z dedykacją nawiązującą do hasła spotkania.
Spotkanie miało również charakter sondażowy, czy kaliszanie są zainteresowani utworzeniem regionalnej organizacji genealogicznej. Zebrano wstępnie przeszło 47 zgłoszeń aprobujących inicjatywę. Będzie to podstawą do dalszych prac w gronie zaproszonych osób, chętnych podjęcia się organizacji przyszłego stowarzyszenia.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.