Spotkanie 22.06.2010 r.

Spotkanie 22 czerwca 2010 r. – spotkanie w Archiwum Państwowym w Kaliszu – ogłoszenie konkursu genealogicznego.

W samo południe rozpoczęło się spotkanie członków KTG „Kalisia” w Archiwum Państwowym w Kaliszu na zaproszenie Pani dr Grażyny Schlender.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie i wychowawcy z zaproszonych szkół kaliskich.
Okazją do takiego spotkania było ogłoszenie konkursu genealogicznego pod hasłem:
W poszukiwaniu rodzinnych korzeni – moje drzewo genealogiczne. Organizatorem jest Archiwum Państwowe w Kaliszu a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia”, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Konkurs obejmuje wszystkie grupy wiekowe począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej. Zgodnie z Regulaminem konkursu, termin składania prac upływa 30.09.2010 r.
Ponadto Pani Krystyna Bęcka z Archiwum Państwowego w Kaliszu omówiła źródła archiwalne do badań genealogicznych, znajdujące się w zasobach Archiwum. Ten temat spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników spotkania, tym bardziej, że można było zapoznać się z wyłożonymi do wglądu przykładowymi oryginałami rożnego rodzaju źródeł.
Również nasze Towarzystwo, poprzez i dzięki uprzejmości Pani Haliny Woźniak, w sposób atrakcyjny i obrazowy, zaprezentowało swoją obecność i działalność. Otóż Pani Halina Woźniak, z zawodu nauczycielka i artysta plastyk, przedstawiła i omówiła własne drzewo genealogiczne, zaprezentowane, jako namalowany obraz dużych rozmiarów. Ponadto przedstawiła książkę swojego autorstwa pt. Walenty Orchowski – W służbie Bogu, ludziom i Ojczyźnie, opisującą dzieje własnej rodziny.
Generalnie spotkanie było bardzo udane, a przedstawienie, również w prasie, naszego Towarzystwa, jako współorganizatora konkursu pozwala nam zajmować miejsce na mapie kulturalnej Kalisza.
Również na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza http://www.kalisz.pl/_portal/ zamieszczono datowane na 29.06.2010 r. dwie obszerne informacje poświęcone zarówno ogłoszonemu konkursowi, jak i spotkaniu dotyczącemu genealogii, z podkreśleniem roli naszego Towarzystwa.


Zdjęcia pochodzą ze strony Archiwum Państwowego w Kaliszu

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.