2 lis 2012
jmarczynski

RODOWÓD „SOLIDARNOŚCI” KALISKIEJ

RODOWÓD  „SOLIDARNOŚCI”  KALISKIEJ

był tematem  spotkania, które odbyło się 25 października 2012 r.  w Villi Calisia przy Al. Wolności. Warto przypomnieć, że budynek ten był siedzibą „Solidarności” w początkach lat 80. ubiegłego wieku. Temat w sposób niezwykle interesujący przedstawił autor książek i artykułów na temat Solidarności kaliskiej dr Marek Kozłowski. Znajomość szczegółów jej historii oraz organizacji opozycyjnych poprzedzających jej powstanie, poparta wynikami archiwistycznych badań, dotyczącymi także osób zarówno z kierownictwa związku, jak i współpracujących, pozwoliła nadać indywidualny, niezwykle obrazowy i komunikatywny charakter tej prelekcji.
Była również możliwość nabycia pozycji książkowych autorstwa dr. Marka Kozłowskiego, z której uczestnicy spotkania skorzystali.
     
Zdjęcia: Jan Marczyński

Możliwość komentowania w tym artykule została wyłączona.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.