Przeglądasz artykuły w kategorii "Spotkania"
12 Gru 2013
jmarczynski

Wieczór z Zarębami

Wtorkowy wieczór 10 grudnia 2013 r. należy uznać za jeden z najbardziej udanych przede wszystkim pod względem merytorycznym. Było to możliwe dzięki naszemu gościowi Romualdowi Zarębie, który ze swadą i dużą wiedzą opartą o źródła, przedstawił nam istotę swoich badań genealogicznych i heraldycznych dotyczącą rodu Zarembów vel Zarębów. Z zaprezentowanych nam materiałów wynika, ze: „Pierwsza zapiska o bytności Zarembów w ziemi wyszogrodzkiej i zakroczymskiej pochodzi z 1381 r. Występuje w niej jako świadek Borzysław z Zarembina na dokumencie wystawionym przez opata klasztoru w Czerwińsku […]. Potem, na początku XV w. Zarembowie (Zarębowie) występują zarówno w Zarembinie jak i w Zarębach Wlk. i Mł. na terenie ziemi zakroczymskiej. Lakoniczne zapiski w księgach ziemskich nie pozwalają ustalić filiacji (powiązań rodzinnych) tych przedstawicieli rodu. Wiadomo, że na przełomie XIV i XV w. założyli wsie Zaręby Wielkie i Małe w parafii Kroczewo, w ziemi zakroczymskiej. Na tereny Mazowsza przybyli w XIV w. z ziemi kaliskiej i sieradzkiej”.[…]„…Wzajemne powiązania rodzinne naszych bezpośrednich przodków udało się ustalić dopiero od XVI w. Pojawiła się tam linia Zarembów o przydomku <Kurzyk> […] Jednak dopiero od połowy XVI w. udało mi się ustalić dokładną filiację przodków naszej rodziny, która w XIX – XX w. zamieszkała w Świerczach, par. Klukowo, pow. pułtuski”.
Co się zaś tyczy heraldyki rodu to: „…Zarembowie (Zarębowie) z Zarembina i Zaręb pieczętowali się herbem „Zaremba”. Świadczą o tym najstarsze zapiski herbowe np. z 29 maja 1429 r. […]. Potem majątek znacznie się rozdrobnił wskutek rozradzania się członków rodu. Część Zarembów przeniosła się na Mazowsze wschodnie, gdzie ok.1410 r. założyli miejscowość Zaręby Kościelne k/ Ostrowi Mazowieckiej”.
Druga część spotkania, zgodnie z zapowiedzią, poświęcona była ojcu Franciszkowi Zarębie, profesorowi kaliskiego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka. Był wychowawcą wielu pokoleń asnykowców, których kilkunastu brało udział w tym spotkaniu. Świadczyło to o ich osobistym stosunku i pamięci do profesora.

Cała opowieść przedstawiona multimedialnie z zaprezentowanymi oryginałami dokumentów oraz zdjęć, spotkała się z powszechnym zainteresowaniem także w indywidualnych rozmowach po prelekcji.
      
 
    
      Zdjęcia: Zbigniew Pol

6 Lis 2013
jmarczynski

Wieczór o Natalii Gałczyńskiej i kaliskich czasach przełomu XIX i XX w.

 „Kaliskie ślady Natalii Gałczyńskiej” były tematem spotkania członków i sympatyków genealogii. Gościliśmy Annę Tabakę, historyka sztuki i autorkę wielu artykułów i opracowań poświęconych Kaliszowi i jego mieszkańcom na przełomie XIX i XX w. Uzyskaliśmy informację o spotkaniu z Kirą Gałczyńską, córką Natalii i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jakie miało miejsce w czerwcu br. Przede wszystkim prelegentka zaprezentowała nam piękną opowieść o przodkach Natalii Gałczyńskiej z d. Awałowa, urodzonej w Kaliszu w roku 1908 oraz ojej rodzinie związanej historią z Kaliszem. Prezentacja multimedialna pozwoliła na zademonstrowanie wielu zdjęć i dokumentów archiwalnych w tym metrykalnych.
Zaprezentowany temat, na tle historii miasta Kalisza z tamtego okresu, wywołał gorącą dyskusję o stanie obecnym zabytków i zapowiadanej rewitalizacji śródmieścia Kalisza. Był to ze wszech miar udany i niezwykle pouczający wieczór. Dziękujemy Pani Annie Tabace za przyjęcie naszego zproszenia.
   

Zdjęcia: Zbigniew Pol

27 Sie 2013
jmarczynski

Spotkanie z Dariuszem Grodzińskim wiceprezydentem Kalisza

W dniu 27 sierpnia 2013 r. doszło do interesującego spotkania przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Dariuszem Grodzińskim – wiceprezydentem miasta Kalisza. Z naszej strony poinformowaliśmy o działalności Stowarzyszenia oraz przekazaliśmy dwa tomy Zeszytów KTG „Kalisia”.  Zainspirowaliśmy prezydenta Grodzińskiego do własnych poszukiwań genealogicznych.

3 Lut 2013
jmarczynski

Heraldyka – hobby Jana Kościelniaka

To było wyjątkowe spotkanie. Potwierdza to osoba prelegenta i temat: HERBY RODOWE, a prelegent Jan Kościelniak, 58- latek, kaliszanin, syn najstarszego z trzech braci Kościelniaków – Tadeusza. Dwaj pozostali, Mieczysław i Władysław, to również znani artyści graficy i malarze. Ale to Jan Kościelniak zaprezentował zebranym, zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i zaproszonym gościom  swoje prace w postaci herbów rodowych i papieskich. Prace wykonane były własnymi technikami w formie przestrzennej płaskorzeźby. Autor omówił przygotowywanie i wykonywanie opracowanych herbów a także nie szczędził wskazówek, jak wykonać takie prace samodzielnie. Odpowiedział również na wiele pytań uczestników spotkania, m.in. jak rozpoczęła się jego przygoda z heraldyką. Otóż, będąc młodzieńcem i wykonując model okrętu, zapragnął mieć na nim herb. Zwrócił się z tym do ojca, który zachęcił go aby wykonał go sam, i tak to się zaczęło. Wszystkie prace wykonane są hobbystycznie. W kręgu zainteresowania autora jest również haft artystyczny, także liturgiczny.
Na tym tle wywiązała się wielowątkowa dyskusja dotycząca heraldyki. Tym bardziej, że Janek Przelaskowski niejako uzupełnił spotkanie heraldyką swojej 15. pokoleniowej rodziny.
     

     
Zdjęcia: Bartłomiej Hypki, Jan Marczyński

25 Sty 2013
jmarczynski

Spotkanie 31.01.2013 r. (czwartek)

Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” informuje, że najbliższe spotkanie członków i sympatyków genealogii odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek), o godz. 17:00 w Klubie Środowisk Twórczych „Wanatówka” przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu i poświęcone będzie zagadnieniom heraldyki w jej artystycznym wymiarze, pod roboczym tytułem

HERBY RODOWE w wykonaniu Jana Kościelniaka
Jan Kościelniak, kaliszanin, lat 58 – syn Tadeusza, najstarszego ze znanej rodziny kaliskich malarzy i grafików – braci:  Tadeusza, Mieczysława i Władysława Kościelniaków. Jan Kościelniak jest hobbystą, miłośnikiem oraz wykonawcą herbów rodowych i kościelnych w formie przestrzennej płaskorzeźby. Zajmuje się również z pasją haftem artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem (ale nie tyko) w zastosowaniu liturgicznym.

Zapraszamy zatem na spotkanie z niecodziennym hobbystą. Będzie można wysłuchać relacji autora eksponatów, oglądać i podziwiać gotowe herby w różnych fazach ich wykonania, z możliwością zamówienia własnego herbu rodowego wykonanego przez artystę lub wysłuchania wskazówek, jak wykonać pracę samodzielnie.

Z A P R A S Z A M Y

Strony:«1234567»
Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.