Przeglądasz artykuły w kategorii "Spotkania"
23 Wrz 2014
jmarczynski

Promocja III tomu Zeszytów KTG „Kalisia”

Uprzejmie zapraszamy członków Stowarzyszenia i miłośników genealogii na spotkanie promocyjne kolejnego trzeciego już tomu Zeszytów KTG „Kalisia”, datowanych 2013/2014.
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Klubie KOMODA przy ul. Niecałej 6a w Kaliszu.
Przewidujemy udział autorów artykułów zamieszczonych w promowanym numerze Zeszytów oraz przyjaciół naszego Stowarzyszenia.
Możliwe będzie nabycie najnowszego tomu oraz poprzednich tomów Zeszytów.

21 Wrz 2014
admin

Na ulicy Niecałej

W sobotę 13 września 2014 r. uczestniczyliśmy w drugim już Święcie ulicy Niecałej, które w tym roku przebiegało pod hasłem urodzonego w naszym mieście, podróżnika i odkrywcy Kamerunu Stefana Szolc-Rogozińskiego. Niewielka ulica w ścisłym centrum Kalisza prowadzi do parku miejskiego. Na tej ulicy pod nr 2 urodził się w 1861 r. nasz bohater, ale również m.in. miał tu pod nr 4 swój warsztat ślusarski Walenty Kulisiewicz, ojciec późniejszego artysty grafika Tadeusza Kulisiewicza. W 1884 r. uruchomiona została Fabryka Lalek. Tu mieszczą się parafie: ewangielicko-augsburska i prawosławna, a także wille zaprojektowane przez ówczesnego architekta miasta Alberta Nastrypke. W jednym z domów już przy samym parku mieszkał i miał zakład fotograficzny Wincenty Boretti.
Pogoda dopisała, było dużo najróżniejszych stoisk i prezentacji także historycznych z przełomu XIX i XX w. Nasze stowarzyszenie prezentowało Zeszyty KTG „Kalisia” w tym ostatni III tom, poświęcony w części 100. rocznicy zburzenia Kalisza.

Zdj. J.M.

29 maja 2014
jmarczynski

Warto powrócić do Szczypiorna!

Muzeum Historii Szczypiorna jest z pewnością najmłodszą jednostką kultury w naszym regionie.  Należy podkreślić, że uruchomienie i prowadzenie tego obiektu jest możliwe dzięki sponsorom oraz zaangażowaniu osób indywidualnych.      Oficjalnie otwarte zostało w listopadzie 2013 r.   W środę 28 maja 2014 r. członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia mogli zwiedzić i zapoznać się ze zgromadzonymi zbiorami dzięki uprzejmości Tomasza Chajduka, prezesa Stowarzyszenia Szczypiorniak i Edwarda Prusa, przewodniczącego Rady Osiedla. Gospodarze zapoznali nas z etapami powstania Muzeum, z pozyskiwaniem zbiorów oraz ich historyczną wartością. Były pytania i wymiana informacji, były też wspomnienia m.in. prezesa naszego Stowarzyszenia, dla którego Szczypiorno – obecna dzielnica Kalisza – jest miejscowością rodzinną.
W dyskusji mówiono o znaczeniu miejscowości w guberni kaliskiej. Była bowiem wtedy najbardziej na zachód wysuniętą miejscowością graniczną między zaborami rosyjskim i pruskim (linia kolejowa, handel).  Odegrała również historyczną rolę, kiedy w lipcu 1917 r. internowano w istniejącym tutaj obozie żołnierzy – legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec.  Trudno nie wspomnieć, że tutaj w obozie zrodziła się gra „szczypiorniak”, której 100-lecie, jak poinformowali Gospodarze, obchodzić będziemy w 2017 r.
Wrócimy jeszcze do Szczypiorna, aby zwiedzić kilka miejsc związanych z historią miejscowości, która miała też wpływ na dzieje Kalisza.
Warto zapoznać się ze stroną: http://szczypiorno.info/
      
     
Zdjęcia: J. Marczyński

30 Sty 2014
jmarczynski

Grzegorz z Wrocławia na spotkaniu

Spotkanie z Grzegorzem z Wrocławia Mendyką o genealogii,  zainteresowało przybyłych na nie słuchaczy nie tylko członków naszego Stowarzyszenia o czym świadczył cały jego przebieg. Po wprowadzeniu do tematu, ale z wyczuciem  potrzeb słuchaczy, duże zainteresowanie wzbudziła możliwość sprawdzenia ilości i rozmieszczenia terytorialnego własnego nazwiska. Część uczestników spotkania podjęła indywidualne rozmowy z naszym gościem. Ciekawość, jak zwykle przy tym temacie, wzbudziły zaprezentowane drzewa genealogiczne rodziny Mendyków.  Grzegorz zaprezentował również Zeszyty Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego.
     
   
Zdjęcia: Z. Pol i J. Marczyński

12 Gru 2013
jmarczynski

Wieczór z Zarębami

Wtorkowy wieczór 10 grudnia 2013 r. należy uznać za jeden z najbardziej udanych przede wszystkim pod względem merytorycznym. Było to możliwe dzięki naszemu gościowi Romualdowi Zarębie, który ze swadą i dużą wiedzą opartą o źródła, przedstawił nam istotę swoich badań genealogicznych i heraldycznych dotyczącą rodu Zarembów vel Zarębów. Z zaprezentowanych nam materiałów wynika, ze: „Pierwsza zapiska o bytności Zarembów w ziemi wyszogrodzkiej i zakroczymskiej pochodzi z 1381 r. Występuje w niej jako świadek Borzysław z Zarembina na dokumencie wystawionym przez opata klasztoru w Czerwińsku […]. Potem, na początku XV w. Zarembowie (Zarębowie) występują zarówno w Zarembinie jak i w Zarębach Wlk. i Mł. na terenie ziemi zakroczymskiej. Lakoniczne zapiski w księgach ziemskich nie pozwalają ustalić filiacji (powiązań rodzinnych) tych przedstawicieli rodu. Wiadomo, że na przełomie XIV i XV w. założyli wsie Zaręby Wielkie i Małe w parafii Kroczewo, w ziemi zakroczymskiej. Na tereny Mazowsza przybyli w XIV w. z ziemi kaliskiej i sieradzkiej”.[…]„…Wzajemne powiązania rodzinne naszych bezpośrednich przodków udało się ustalić dopiero od XVI w. Pojawiła się tam linia Zarembów o przydomku <Kurzyk> […] Jednak dopiero od połowy XVI w. udało mi się ustalić dokładną filiację przodków naszej rodziny, która w XIX – XX w. zamieszkała w Świerczach, par. Klukowo, pow. pułtuski”.
Co się zaś tyczy heraldyki rodu to: „…Zarembowie (Zarębowie) z Zarembina i Zaręb pieczętowali się herbem „Zaremba”. Świadczą o tym najstarsze zapiski herbowe np. z 29 maja 1429 r. […]. Potem majątek znacznie się rozdrobnił wskutek rozradzania się członków rodu. Część Zarembów przeniosła się na Mazowsze wschodnie, gdzie ok.1410 r. założyli miejscowość Zaręby Kościelne k/ Ostrowi Mazowieckiej”.
Druga część spotkania, zgodnie z zapowiedzią, poświęcona była ojcu Franciszkowi Zarębie, profesorowi kaliskiego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka. Był wychowawcą wielu pokoleń asnykowców, których kilkunastu brało udział w tym spotkaniu. Świadczyło to o ich osobistym stosunku i pamięci do profesora.

Cała opowieść przedstawiona multimedialnie z zaprezentowanymi oryginałami dokumentów oraz zdjęć, spotkała się z powszechnym zainteresowaniem także w indywidualnych rozmowach po prelekcji.
      
 
    
      Zdjęcia: Zbigniew Pol

Strony:«123456»
Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.